Zarządzanie nieruchomościami przez MM-Zarządcy to gwarancja płynnej obsługi nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych zawsze dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nasze wieloletnie doświadczenie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań i nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz troska o najwyższą jakość usług pozwoliła nam wypracować solidną pozycję na rynku nieruchomości w województwie pomorskim.

Oferta zarządzania i administrowania firmy MM-Zarządcy obejmuje m.in.:

obsługę administracyjną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości

Utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym to zadanie, które wymaga sporego doświadczenia i wiedzy z zakresu wielu dziedzin. Oferujemy usługi administracyjne nad wspólnotami, które zapewniają jej sprawne funkcjonowanie oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania przez wszystkich członków wspólnoty. Naszymi zadaniami, jako zarządcy są m.in: nadzór prac nad zewnętrznymi ekipami serwisowymi, remontowymi i sprzątającymi, prowadzenie ewidencji własności budynku i właścicieli, archiwizacja dokumentów prawnych oraz prowadzenie stałej korespondencji z członkami wspólnoty, negocjacja cen z usługodawcami, przeprowadzanie konserwacji urządzeń technicznych (woda ciepła i zimna, gaz, ogrzewanie) itd.

prowadzenie księgowości

Zarządzanie nieruchomościami to także dokładna kontrola i selekcja przechowywanej dokumentacji. Oferujemy usługę obsługi księgowej, dzięki której zawsze sprawnie i bezpiecznie zajmujemy się sprawami finansowymi wspólnoty. Przechowujemy ważne dokumenty oraz umożliwiamy swobodny wgląd do nich każdemu zainteresowanemu członkowi wspólnoty. Dodatkowo zajmujemy się także przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych. Przygotowujemy projekty planów gospodarczych na dany rok, a także spisy ewidencji opłat dla wszystkich lokali, co umożliwi wskazanie zaległości, a następnie ich egzekwowanie. Zajmujemy się również naliczaniem zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy, dzięki którym możemy sprawnie zaplanować konserwację poszczególnym elementów obiektu.

obsługę budowlaną

Rzetelnie i systematycznie prowadzamy dokumentację techniczną dotyczącą m.in.: konserwacji i remontów budynków oraz nadzorujemy pracę firm zewnętrznych wynajętych do tych zadań. Dzięki temu zapewniamy poprawne funkcjonowanie obiektów, zaś członkom wspólnoty zapewniamy poczucie bezpieczeństwa. Dzięki naszej kontroli nasi klienci mają gwarancję, że wszystkie prace zostaną wykonane z należytą starannością. Przyjmujemy informacje zarówno o nagłych awariach, jak i zajmujemy się zlecaniem przeglądów okresowych wymaganych ustawowo, zawsze dbając o ich terminową i rzetelną realizacje.

obsługę korespondencyjną

Dysponujemy nowoczesnym oprogramowaniem, które znacznie usprawnia bieżące rozliczenia oraz umożliwia natychmiastowy wgląd każdego członka wspólnoty do wszystkich uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko sprawne gromadzenie dokumentacji, ale i powiadamianie członków wspólnoty o zaplanowanych pracach konserwacyjnych i remontowych. Co więcej, takie rozwiązanie umożliwia zapoznanie się członkom wspólnoty z treścią wszelkich uchwał i umów zawieranych przez zarządcę. To także miejsce, w którym informujemy o wynikach i przebiegu zebrań członków wspólnoty. Obsługa korespondencyjna obejmuje również prowadzenie korespondencji listownej i elektronicznej z wszelkimi instytucjami i firmami współpracującymi ze wspólnotą (urzędami, kontrahentami, członkami związków), a także rozsyłamy wezwania do zapłaty i wiele innych.

przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty

Zasady zwoływania zebrań i obrad regulują szczegółowo przepisy prawne i są one jednakowe zarówno dla starego budownictwa, jak i nowego, w tym budownictw inteligentnego. Obowiązek ten mówi, iż zebranie to musi być zwołane przynajmniej raz w rok w pierwszym kwartale lub też w razie naglącej potrzeby na wniosek zarządcy. Nasza firma zarządzania nieruchomościami czuwa nad przestrzeganiem ścisłych zasad i procedur w trakcie obrad wspólnoty w zależności od tego, czy jest to duża, czy mała wspólnota. Organizujemy i planujemy zebrania odpowiednio wcześniej tak, aby każdy członek wspólnoty mógł zapoznać się z bieżącymi sprawami i wziąć w nim udział. Obowiązkowymi punktami podczas tych zebrań jest uchwalanie rocznego planu gospodarczego zarządzania nieruchomością wspólną oraz ocena pracy zarządu i decyzja o udzieleniu mu absolutorium.

obsługę prawno - notarialną przy zawieraniu umów, a także w trakcie ich trwania

Zarzadzanie nieruchomościami to także prowadzenie wszelkich działań administracyjnych, księgowych i technicznych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obsługa prawna oferowana przez naszą firmę dotyczy m.in.: rejestracji wspólnoty mieszkaniowej w urzędach (utworzenie nr REGON, NIP, rachunku bankowego itp.), przygotowywanie i zawieranie korzystnych umów z zewnętrznymi wykonawcami, opracowywanie aktów normalizujących funkcjonowanie obiektów na jasnych i przejrzystych zasadach, które pomogą uniknąć problematycznych sytuacji. Zajmujemy się również ubezpieczeniem obiektów od zdarzeń losowych i wypadków, a także reprezentujemy wspólnotę i jej interesy w urzędach administracyjnych i samorządowych.

zapewnienie dostaw usług komunalnych

Naszym zadaniem, jako zarządcy nieruchomości, jest zapewnienie wspólnocie kompleksowych usług komunalnych związanych z utrzymaniem czystości m.in.: sprzątanie klatek i chodników, utrzymanie zieleni miejskiej (urządzanie ogrodów, kwietników, alejek, trawników, cięcie sanitarne drzew, żywopłotów itd.), przetwarzanie i wywożenie odpadów, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, równanie nawierzchni itp. W naszej gestii leży także zawarcie korzystnych umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu wody zimnej i ciepłej. Wszystko po to, aby właściciele lokali mogli komfortowo eksploatować aktywa oraz cieszyć się bezpiecznym i nieskażonym środowiskiem naturalnym.

pogotowie awaryjno - techniczne (całodobowe dyżury)

Awarie i nieprzewidziane przerwy w działaniu urządzeń technicznych zdarzają się nawet w najlepiej zarządzanych nieruchomościach. Dla spokoju i bezpieczeństw naszych klientów oferujemy całodobową usługę pogotowia awaryjno-technicznego, dzięki czemu możemy szybko i skutecznie usunąć ich niepożądane skutki. Nasza infolinia działa 24 h na dobę, dzięki czemu każdy członek wspólnoty może natychmiast przekazać informację o zaistniałej usterce lub zagrożeniu. My z kolie bezzwłocznie wysyłamy zaufaną ekipę fachowców, którzy w trybie pilnym usuwają jej przyczynę i dokonują niezbędnych napraw.

zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów (wody, ciepła, prądu itd.)

Nasza firma ma na celu przede wszystkim komfort i zadowolenie naszych klientów. W przypadku niekorzystnych umów zawartych przez wcześniejszego zarządcę lub zarząd wspólnoty analizujemy oferty na rynku, negocjujemy ceny oraz przygotowujemy odpowiednią dokumentację oraz pozwolenia na zmianę dostawców mediów. Zajmujemy się opracowaniem projektów budowlano-wykonawczych pod sieci ciepłownicze, pozwoleniami, inwentaryzacją branżową (kanalizacja, telekomunikacja, gaz itd.), inwentaryzacją zieleni czy sporządzaniem projektów organizacji ruchu i wieloma innymi.

posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

W swojej pracy zawsze kierujemy się najwyższymi zasadami etyki zawodowej. Jako licencjonowani zarządcy nieruchomościami posiadamy ubezpieczenie OC, dzięki któremu jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie w przypadku, gdy nasze czynności mogłyby przynieść szkody naszym klientom. Daje to Państwu gwarancję bezpieczeństwa powierzonych nam lokali i gruntów. Ubezpieczenie to działa już w dniu poprzedzającym rozpoczęcie współpracy z nami. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że sytuacje tego typu nigdy nie miały miejsca w naszej firmie.
obsługę administracyjną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości
Utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym to zadanie, które wymaga sporego doświadczenia i wiedzy z zakresu wielu dziedzin. Oferujemy usługi administracyjne nad wspólnotami, które zapewniają jej sprawne funkcjonowanie oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania przez wszystkich członków wspólnoty. Naszymi zadaniami, jako zarządcy są m.in: nadzór prac nad zewnętrznymi ekipami serwisowymi, remontowymi i sprzątającymi, prowadzenie ewidencji własności budynku i właścicieli, archiwizacja dokumentów prawnych oraz prowadzenie stałej korespondencji z członkami wspólnoty, negocjacja cen z usługodawcami, przeprowadzanie konserwacji urządzeń technicznych (woda ciepła i zimna, gaz, ogrzewanie) itd.
Poprzedni
Następny
prowadzenie księgowości
Zarządzanie nieruchomościami to także dokładna kontrola i selekcja przechowywanej dokumentacji. Oferujemy usługę obsługi księgowej, dzięki której zawsze sprawnie i bezpiecznie zajmujemy się sprawami finansowymi wspólnoty. Przechowujemy ważne dokumenty oraz umożliwiamy swobodny wgląd do nich każdemu zainteresowanemu członkowi wspólnoty. Dodatkowo zajmujemy się także przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych. Przygotowujemy projekty planów gospodarczych na dany rok, a także spisy ewidencji opłat dla wszystkich lokali, co umożliwi wskazanie zaległości, a następnie ich egzekwowanie. Zajmujemy się również naliczaniem zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy, dzięki którym możemy sprawnie zaplanować konserwację poszczególnym elementów obiektu.
Poprzedni
Następny
obsługę budowlaną
Rzetelnie i systematycznie prowadzamy dokumentację techniczną dotyczącą m.in.: konserwacji i remontów budynków oraz nadzorujemy pracę firm zewnętrznych wynajętych do tych zadań. Dzięki temu zapewniamy poprawne funkcjonowanie obiektów, zaś członkom wspólnoty zapewniamy poczucie bezpieczeństwa. Dzięki naszej kontroli nasi klienci mają gwarancję, że wszystkie prace zostaną wykonane z należytą starannością. Przyjmujemy informacje zarówno o nagłych awariach, jak i zajmujemy się zlecaniem przeglądów okresowych wymaganych ustawowo, zawsze dbając o ich terminową i rzetelną realizacje.
Poprzedni
Następny
obsługę prawno - notarialną przy zawieraniu umów, a także w trakcie ich trwania
Zarzadzanie nieruchomościami to także prowadzenie wszelkich działań administracyjnych, księgowych i technicznych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obsługa prawna oferowana przez naszą firmę dotyczy m.in.: rejestracji wspólnoty mieszkaniowej w urzędach (utworzenie nr REGON, NIP, rachunku bankowego itp.), przygotowywanie i zawieranie korzystnych umów z zewnętrznymi wykonawcami, opracowywanie aktów normalizujących funkcjonowanie obiektów na jasnych i przejrzystych zasadach, które pomogą uniknąć problematycznych sytuacji. Zajmujemy się również ubezpieczeniem obiektów od zdarzeń losowych i wypadków, a także reprezentujemy wspólnotę i jej interesy w urzędach administracyjnych i samorządowych.
Poprzedni
Następny
obsługę korespondencyjną
Dysponujemy nowoczesnym oprogramowaniem, które znacznie usprawnia bieżące rozliczenia oraz umożliwia natychmiastowy wgląd każdego członka wspólnoty do wszystkich uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko sprawne gromadzenie dokumentacji, ale i powiadamianie członków wspólnoty o zaplanowanych pracach konserwacyjnych i remontowych. Co więcej, takie rozwiązanie umożliwia zapoznanie się członkom wspólnoty z treścią wszelkich uchwał i umów zawieranych przez zarządcę. To także miejsce, w którym informujemy o wynikach i przebiegu zebrań członków wspólnoty. Obsługa korespondencyjna obejmuje również prowadzenie korespondencji listownej i elektronicznej z wszelkimi instytucjami i firmami współpracującymi ze wspólnotą (urzędami, kontrahentami, członkami związków), a także rozsyłamy wezwania do zapłaty i wiele innych.
Poprzedni
Następny
pogotowie awaryjno - techniczne (całodobowe dyżury)
Awarie i nieprzewidziane przerwy w działaniu urządzeń technicznych zdarzają się nawet w najlepiej zarządzanych nieruchomościach. Dla spokoju i bezpieczeństw naszych klientów oferujemy całodobową usługę pogotowia awaryjno-technicznego, dzięki czemu możemy szybko i skutecznie usunąć ich niepożądane skutki. Nasza infolinia działa 24 h na dobę, dzięki czemu każdy członek wspólnoty może natychmiast przekazać informację o zaistniałej usterce lub zagrożeniu. My z kolie bezzwłocznie wysyłamy zaufaną ekipę fachowców, którzy w trybie pilnym usuwają jej przyczynę i dokonują niezbędnych napraw.
Poprzedni
Następny
przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty
Zasady zwoływania zebrań i obrad regulują szczegółowo przepisy prawne i są one jednakowe zarówno dla starego budownictwa, jak i nowego, w tym budownictw inteligentnego. Obowiązek ten mówi, iż zebranie to musi być zwołane przynajmniej raz w rok w pierwszym kwartale lub też w razie naglącej potrzeby na wniosek zarządcy. Nasza firma zarządzania nieruchomościami czuwa nad przestrzeganiem ścisłych zasad i procedur w trakcie obrad wspólnoty w zależności od tego, czy jest to duża, czy mała wspólnota. Organizujemy i planujemy zebrania odpowiednio wcześniej tak, aby każdy członek wspólnoty mógł zapoznać się z bieżącymi sprawami i wziąć w nim udział. Obowiązkowymi punktami podczas tych zebrań jest uchwalanie rocznego planu gospodarczego zarządzania nieruchomością wspólną oraz ocena pracy zarządu i decyzja o udzieleniu mu absolutorium.
Poprzedni
Następny
zapewnienie dostaw usług komunalnych
Naszym zadaniem, jako zarządcy nieruchomości, jest zapewnienie wspólnocie kompleksowych usług komunalnych związanych z utrzymaniem czystości m.in.: sprzątanie klatek i chodników, utrzymanie zieleni miejskiej (urządzanie ogrodów, kwietników, alejek, trawników, cięcie sanitarne drzew, żywopłotów itd.), przetwarzanie i wywożenie odpadów, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, równanie nawierzchni itp. W naszej gestii leży także zawarcie korzystnych umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu wody zimnej i ciepłej. Wszystko po to, aby właściciele lokali mogli komfortowo eksploatować aktywa oraz cieszyć się bezpiecznym i nieskażonym środowiskiem naturalnym.
Poprzedni
Następny
zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów (wody, ciepła, prądu itd.)
Nasza firma ma na celu przede wszystkim komfort i zadowolenie naszych klientów. W przypadku niekorzystnych umów zawartych przez wcześniejszego zarządcę lub zarząd wspólnoty analizujemy oferty na rynku, negocjujemy ceny oraz przygotowujemy odpowiednią dokumentację oraz pozwolenia na zmianę dostawców mediów. Zajmujemy się opracowaniem projektów budowlano-wykonawczych pod sieci ciepłownicze, pozwoleniami, inwentaryzacją branżową (kanalizacja, telekomunikacja, gaz itd.), inwentaryzacją zieleni czy sporządzaniem projektów organizacji ruchu i wieloma innymi.
Poprzedni
Następny
posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
W swojej pracy zawsze kierujemy się najwyższymi zasadami etyki zawodowej. Jako licencjonowani zarządcy nieruchomościami posiadamy ubezpieczenie OC, dzięki któremu jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie w przypadku, gdy nasze czynności mogłyby przynieść szkody naszym klientom. Daje to Państwu gwarancję bezpieczeństwa powierzonych nam lokali i gruntów. Ubezpieczenie to działa już w dniu poprzedzającym rozpoczęcie współpracy z nami. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że sytuacje tego typu nigdy nie miały miejsca w naszej firmie.
Poprzedni
Następny

Gwarantujemy

kompleksowość obsługi

Nasi pracownicy to licencjonowani zarządcy posiadające wysokie kwalifikacje z zakresu prawa, księgowości, administracji, ekonomii i budownictwa. Dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawnie i natychmiastowo podjąć skuteczne działania w wielu aspektach funkcjonowania wspólnoty.

wymaganą i oczekiwaną jakość świadczonych usług

Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą, która posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikację w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, dlatego zapewniamy profesjonalne usługi realizowane na najwyższym poziomie.

terminowe i wykonywane na wysokim poziomie remonty i naprawy bieżące

Zarządzanie nieruchomościami to przede wszystkim dbanie o jak najwyższy komfort naszych klientów. Dlatego też realnie zarządzamy budżetem wspólnoty i w oparciu o jej rzeczywiste potrzeby dokonujemy remontów i modernizacji w wysokim standardzie.

mobilny dostęp do wszystkich numerów telefonicznych naszej firmy

Posiadamy nowoczesne oprogramowanie, które w pełni informatyzuje proces kontaktowania się z naszą firmą w sytuacjach ważnych i mniej ważnych. Nasza infolinia działa nieprzerwanie 24ha na dobę, dzięki czemu zapewniamy natychmiastową reakcję w razie awarii.

regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych

Bierzemy pełną odpowiedzialność za komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne użytkowanie lokali mieszkalnych i komercyjnych, dlatego zawsze przeprowadzamy rzetelne i regularne przeglądy techniczne stanu wszystkich obiektów.